Orient Radio Bulgaria - Bulgaria's Turkish radio!

неделя, 27 декември 2009 г.

Убитите по време на "възродителния процес" !


Снимка на убитото момче Мюмюн. Снимки:

Чешмичката в Бенковски.


Паметна плоча в Бенковски.

ТОЧНO ПРЕДИ 25 ГОДИНИ В КЪРДЖАЛИЙСКО ЗАПОЧНА НАСИЛСТВЕНОТО ПРЕИМЕНУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ !

ТОЧНO ПРЕДИ 25 ГОДИНИ В КЪРДЖАЛИЙСКО ЗАПОЧНА НАСИЛСТВЕНОТО ПРЕИМЕНУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ !Из специален доклад на МВР:
6-ма са убити само в първия месец на смяната на имената.
5 000 организатори на мирни протести били принудително изведени от България в първите дни на лятото на 1989-та.
Колко са убитите по време на така нар. „Възродителен процес”? От кого са издавани съответните заповеди, каква е била степента на поверителност на тези заповеди, какви са мащабите на репресивните операции, какви именно служби и поделения на МВР са били ангажирани с тях? В какво са се изразявали мерките за заплаха и принуда, има ли случай, когато те са срещнали активна съпротива от страна на българомохамеданското и турското население и довела ли е тази съпротива до жертви от едната и от другата страна? И ако да - то колко такива случаи са регистрирани във вашите архиви.
Има ли случаи, в които действията на органите на МВР са били съгласувани с или подпомогнати от местните органи на БКП? Какво е участието на МВР в задържането на етнически турци и българомохамедани в концлагера на остров Белене през 19851986 г.,
На тези въпроси отговор дава специален доклад на МВР, чието първо издание е изготвено през февруари 1992 година, и който доклад е официално становище на МВР и през декември 2007-ма.
Предлагаме го със значителни съкращения:
„По архива на МВР първите случаи са 1971-1972 г. След това идва периодът 1984-1989 г., когато са били подменени имената на около 820 000 български граждани.
От кого са издавани съответните заповеди за участие на структури на МВР в репресиите върху българо- мохамедани и етнически турци в България и каква е била тяхната степен на поверителност?
През периода 1984-1989 г. в Министерството на вътрешните работи са били получени различни ръководни документи от Политбюро на ЦК на БКП, Секретариата на ЦК, правителството на НРБ и отделни партийни и държавни ръководители, отнасящи се до работата и поставящи задачи със задължителен характер във връзка с така наречения "възродителен процес".
По искане на Главна прокуратура всички тези документи (около 60 на брой) са предоставени през февруари 1990 година.
Със съдържанието на документите, отразяващи отделни аспекти от дейността на структури на МВР в хода на възродителния процес, са били запознавани само ограничен кръг лица от висшия ръководен състав на министерството.
В изпълнение на решенията на ЦК на БКП за приобщаване на българските турци
през есента на 1984 г. в Кърджалийски
окръг започва подмяна на турско-арабските имена
на българо-мохамедани и лица от смесени бракове. Към края на ноември броят на хората, приели нови български имена, е около 25 000 души. Самата подмяна на имената по онова време се е извършвала от местните държавни и партийни органи с участието на сили на окръжните управления на МВР.
На иструктаж, проведен на 21 ноември 1984 г., е записано, че министърът на вътрешните работи заявява: "През декември, януари и февруари смяната на имената на смесените бракове навлиза в решителна фаза. Политбюро даде указания незабавно да се започне работа начело н партийните комитети, народните съвети, обществените организации. Там, където се налага, ще вземе участие и МВР."
Към 9 декември 1984 г. в страната са преименувани общо 33 129 лица с доказан или общественопризнат български родов корен (както е тогавашната формулировка).
От протокол на оперативка на ръководството на МВР, проведена на 28 декември 1984 г., министърът съобщава за получени нови задачи от член на Политбюро на ЦК на БКП (това е Пенчо Кубадински), които следва да се предадат на окръжните началници на МВР след новогодишните празници.
Може да се предполага, че в случая се касае за взето решение за преименуване и на гражданите с турско етническо съзнание, но писмен документ, отразяващ решението, не е открит.
По отношение на това какви са били мащабите на репресивните операции: през периода 1984-1989 г. от органите на МВР
директно са профилактирани и предупредени 828 лица.
През 1985-1989 г. в централните и териториални оперативни поделения на Държавна сигурност са водени оперативни дела на български турци, от които най-много са били с окраска "протурски национализъм" - 23,7 на сто; терор - 17,7 на сто и др. С профилактика са приключени 54,9 на сто от оперативните дела; с предаване на съд - 10,9 на сто.
В Главно следствено управление на МВР, в центъра и по места по линия на Държавна сигурност са разследвани 797 души. За тях са водени 399 следствени дела. Като се изключат валутните, документните и престъпленията, извършени от военнослужещи, бягства зад граница, самоотлъчка, останалите 716 разследвания по текстовете на Наказателния кодекс се разпределят както следват:
- измяна - по чл. 95 от Наказателния кодекс - опит за преврат и бунт - 6; терор - по чл. 96 - 7; предателство и шпионство - по чл. 101 - 2; по чл. 104 - 46, диверсия и вредителство по чл. 106 - 15; противодържавна агитация и пропаганда по чл. 108 - 76; по чл. 109 и чл. 110 - образуване на нелегални групи и организации - 133; по чл. 112 - недоносителство - 1; 1145.3 по чл. 113 - 1; по чл. 144 - закана - 3; за обида и клевета 1, унищожаване и повреждане на държавна собственост - 1; престъпления против реда на управление по чл. 269 - 13, по чл. 273 3 и по чл. 279, 280 и 281 - бягство зад граница и невъзвращенство - 369.
За престъпления против реда и общественото спокойствие (по чл. 325) - 24; за палеж - 1; за незаконно притежаване на оръжие - 20.
След приключване на следствените дела –
515 души са били предадени на съд,
а следствените дела на 201 български турци са прекратени.
В местата за лишаване от свобода през целия период, свързан с така наречения "възродителен процес", са изтърпяли наказание 145 души, осъдени по глава първа от Наказателния кодекс.
На 20 януари 1985 г. от централните поделения на МВР са сформирани 12 работни групи. В тях участвуват представител на Второ главно управление на Държавна сигурност, Шесто управление на Държавна сигурност, Главно следствено управление на МВР, Инспектората на МВР и управление "Кадри".
Димитър Стоянов поставя задача във всяка група по разпределение по окръзи как да оказва методическа помощ и контрол в агентурно-оперативното обезпечаване на преименуването.
На 4 февруари 1985 г. Димитър Стоянов прави оценка и анализ на преименуването пред ръководството на МВР. Отбелязва, че в първия етап се е наложило да действуват служители на МВР в Момчилград, Джебел, Бенковски и Ябланово. В останалите райони органите на МВР са били поставени в условия на готовност като резерв на Окръжния комитет на БКП.
В сблъсъците с групи протестиращо население в бившия Кърджалийски окръг са били използувани сили на вътрешните войски и на народната милиция.
В какво са се изразявали мерките за заплахи и принуда? Съгласно даваните указания на инструктажи в ръководството на министерството, отразени в архивните материали, мерките за заплахи и принуди са се изразявали в следното: профилактиране, предупреждение на лица, изразяващи несъгласие със смяната на имената, изолиране и въдворяване на граждани в бележене, разселване на граждани в други райони - Бобов дол, населени места в Северозападна България, депортиране на най-активни участници в нелегални организации на групи, изявили намерение за провеждане на терористични диверсионни актове през 1989 г., осъществяване контрол над обрязванията при децата, при носенето на ориенталско облекло при религиозни мюсюлмански ритуали и други подобни изяви.
Случаи на активна съпротива от страна на българо-мохамеданско и турското етническо население през периода 1984-1989 г.:
През този период от август 1984 до 1986 г. от български турци в страната са осъществени четири терористични акта и е предотвратен един акт за взривяване на самоделно взривно устройство.
Масови протести срещу преименуването през декември 1984 г. има в Момчилград, Бенковски, Джебел от бившия Кърджалийски окръг и в с. Ябланово, Сливенско.
Тук се изброяват тези терористични актове, за които става дума, които са известни. През 1986 г. български турци извършват палеж на горски масив в Кърджалийско. Същата година нелегална организация от Кърджалийско замисля бягство от България чрез вземане на заложници деца.
През периода 1984-1986 г. органите на Държавна сигурност са работили по разкриването и пресичането на дейността на над 30 нелегални групи и организации с около 450 активни членове.
През периода 1984-1987 г. следствените органи са разследвали 34 групи и организации.
През м. май вече 1988 и 1989 г. сред българското население с турско самосъзнание се организират нови масови полулегални форми за съпротива. Създават се дружества, клубове и други неформални организации.
През м. май 1989 г. в резултат на измененията в международната и вътрешнополитическата обстановка в някои райони на Североизточна и Южна България се провеждат масови митинги и демонстрации с искане за връщане на турско-арабските имена и възстановяване на отнетите права и свободи на турската етническа общност. Проявите на места са прераснали в масови безредици.
След намесата на подразделения на Вътрешни войски и Народната милиция са дадени жертви и има ранени
и пострадали и от двете страни.
Колко случаи на съпротива са довели до жертви от едната и от другата страна според архивите на МВР. През периода 19841989 г. има няколко случая на съпротива, които са довели до човешки жертви.
През периода декември 1984 - януари 1985 г. масови протести срещу преименуването в някои райони на бившия Кърджалийски окръг - Момчилград, Джебел и Бенковски и в с. Ябланово са довели до инциденти и сблъсъци, при които са починали 6 граждани. Има ранени и други граждани, както и служители на МВР.
През периода август 1984-1989 г. се извършват от нелегални организации терористично-диверсионни акции, предизвикали смъртта на 8 български граждани, и са ранени 50 граждани.
В кои случаи действията на органите на МВР са били съгласувани със и подпомагани от местните органи на БКП? По места процесът на преименуване първоначално е осъществяван от народните съвети и кметствата.
През януари 1985 г., когато процесът става масов, в окръзите са сформирани щабове по "възродителния процес", ръководени от първите секретари на местните окръжни комитети на БКП. В щабовете са били включени председателите на изпълнителни комитети на окръжните народни съвети, председатели на окръжните ръководства на БЗНС, председатели на окръжните комитети на Отечествения фронт, партийни и държавни ръководители от окръжен и от общински мащаб. Като членове на тези щабове са били привличани и окръжни началници на МВР. Тези щабове са координирали, съгласували и набелязвали мерки по провеждане на "възродителния процес", в това число и задачи на органите на МВР. От запазените архиви става ясно, че органите на МВР са подпомагали дейността на партийните и държавни структури. Срастването на БКП с държавния апарат и непосредственото партийно влияние върху дейността на Държавна сигурност се е изразявало и в обмен на информация, служебен опит и конкретна експертна помощ.
Какво е участието на МВР в задържането на етнически турци и българомохамедани в концлагера на остров Белене през 1985 - 1986 г.?
В края на месец декември 1984 г. и през януари 1985 година най-активните участници в протестни действия срещу смяната на имената са въдворени в трудововъзпитателни общежития в Белене без разследване и присъда. Няколко месеца по-късно е сформирана комисия за изпращане в Белене по чл. 39 от Закона за Народната милиция под ръководството на заместник-началник на бившето шесто управление на Държавна сигурност. Комисията разглежда предложения, подписани от съответните началници на окръжните управления на МВР, и всеки случай за въдворяване се утвърждава от министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Републиката.
Общо за периода 1985 - 1986 г. този ред в Белене са въдворени 423 български граждани с турско етническо самосъзнание.
През март 1986 г. повечето от въдворените в Белене са освободени, като обаче 85 лица са преселени в различни селища на свободен НЧ/ЗТ 1147.1 режим предимно в Бобов дол. До октомври 1988 г. постепенно мярката за принудително заселване е прекратена и лицата са освободени.
Какво е участието на МВР в насилственото депортиране на етнически турци и българомохамедани от България през 1989 г.?
За нормализиране на обстановката в Североизточна България, както е употребен терминът, през май 1989 г. бе предприета една особена мярка. С окръжно, подписано от първия заместник-министър на вътрешните работи, е разпоредено да се даде възможност на разработвани лица и такива от така наречения вражески контингент да напуснат страната. Всъщност те не са напуснали страната, а установените от органите на Държавна сигурност организатори, подбудители и активни участници в протестните прояви са били принудително изведени извън страната. Техният общ брой е около 5 000 души.
www.rodopi-bg.net


http://www.kircaalihaber.com / Портал Турция

Как доброволно се напуска България !

Как доброволно се напуска България !

Георги е фен на „Левски“ от 6-годишен – точно от тогава баща му започва да го обучава и в пиенето на ракия. За това днес – 16 години по-късно – Георги ходи винаги със суичъри с качулка, син спрей в единия джоб и шише сливова в другия.

Може да се похвали, че е палил седалки на стадиона на ЦСКА и е завършил с най-много отсъствия техникума. С нещо друго май не може да се похвали, защото многото ракия за него не се брои. Докато поправя със син спрей поредния надпис „ЦСКА“ в квартала и го превръща в „Ц(*КА“, Георги обаче има нещо много специално на ум и то пак идва от баща му. Работник от завода и член на партията, татко Найден от малък учел сина си, че трябва да се гордее със Симеона, Аспаруха и Георги Димитров и да мрази мръсните турци. През щастливото си детство Георги не научил много-много кои са Симеона и Аспаруха, но направил важната връзка, че щом ЦСКА играят с червени екипи, значи са турци и за това подлежат на най-велико охулване, а името им на изписване с едно по-специално „С“ - „(*“. Демек познатите от турското знаме полумесец и звезда.

***

Хакан е фен на „Галатасарай“ от 6-годишен – точно тогава семейството му бяга от България в Истанбул. Днес, 16 години по-късно, Хакан пак идва да живее за постоянно в страната, където е роден – този път, за да бъде студент.

Хакан може да се похвали, ако не друго, с интересно детство. То съвпада с „възродителния процес“, който комунистическата партия отново задвижва върху мюсюлманското население в България. За това Хакан и родителите му се крият цяла зима в землянка – за да запазят своите имена, правото да говорят на турски помежду си и възможността да спазват религиозните си ритуали. Хакан оцелява, но комунистите не го подминават. За кратко става Христо, а татко му Салим (вече Стефан) е принуден да му пее първите детски песнички само на български.

Ако въобще е можел да пее, защото за да му се смени името е бил първо ударен от водна струя на пожарната примесена с пясък, а след това е бил дообработен от каратистките умения на червените барети. През това време армията е нахлувала с танкове, пожарни и бронетранспортьори в цялото село – за да го „възроди в българщината“. Между другото, убива някои нежелаещи да се възродят. Няколко години по късно, през 1989 г. Салим (Стефан) е принуден „доброволно“ да емигрира в Турция със семейството си – пак с дообработката на червените барети. Оттам нататък малкият Христо отново става Хакан и заживява в Истанбул.

***

Днес, 16 години по-късно, Георги е много щастлив, защото „Левски“ са победили „Пирин“. След като е празнувал дълго на стадиона и е пял за по адрес на ЦСКА „А Турция е вашата родинаа, еничари са вашите децаааа“, той бърза за стаята си в „Студентски град“, за да отвори една ракия за титлата.

***

Днес, пак 16 години по-късно, Хакан е много щастлив, защото е дошъл в България да учи в Софийския университет. Семейството му отдавна е простило за боя, униженията, сменените имена и депортацията. Нали са ги правили комунистите, обикновените българи не са виновни. Днес България е свободна и защо Хакан да не учи там и да познава и двете държави като родителите си. Момчето се настанява в леко неприятната си, но все пак прилична стая в „Студентски“ град и слага двете знаменца – българското и турското на бюрото си.

***

Георги се прибира в стаята си, но на вратата го посреща някакъв мургав човек. Казва му, че се казва Хакан, идва от Турция и е много щастлив, че ще живеят заедно през следващата година. Георги мисли около минута, разхожда се из стаята и накрая грабва турското знаме от бюрото и го хвърля през прозореца.

Живеят така три месеца. Георги е достатъчно хитър да се сети, че не трябва да бие турчина, защото ще го изгонят. Нищо не му пречи обаче да го тормози. Всеки ден. Накрая Хакан сам подава молба да напусне стаята. Напуска и България. За втори път – пак „доброволно“. Вече завинаги.

(по истинска история)

http://petyr.blogspot.com

Портал Турция

„Който, както иска и се чувства, като такъв, ако е българин така, ако е турчин да си отиде в Турция”,заяви Борисов в ефира на бТВ !

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Борисов: Не целите, а методите на възродителния процес са порочни !

Борисов: Не целите, а методите на възродителния процес са порочни
Бойко Борисов постави под въпрос историческата оценка за възродителния процес

Business Post

Според Бойко Борисов тогавашните архитекти на възродителния процес е трябвало да сменят не целите имена на българските турци, а само първите им. “Трябваше като в САЩ, дава се един списък с имена, избира се първото име, което да е българско и второто вече да е на бащата”, бяха думите на Борисов.

"В България има български граждани, в Турция – турски и т.н. „Който, както иска и се чувства, като такъв, ако е българин така, ако е турчин да си отиде в Турция”, заяви Борисов в ефира на бТВ.

“Затова има държави, затова има граници. Това трябва да е ясно", категоричен е столичният кмет, според когото не целите, а методите на възродителния процес са порочни. Основната вина според него е на Държавна сигурност и начинът, по-който тя е извършила процеса, защото според него Тодор Живков е смятал, че "доста по-меко, внимателно и плавно трябва да върви", за да няма етнически конфликт.

Относно собственото си участие в процеса, Борисов заяви, че е бил млад офицер изпратен да спазва реда. "Още преди седем години обясних какво ми е участието във възродителния процес. Бяхме млади офицери и в този период участвахме”, обясни той и допълни, че не е бил награждаван.

По думите на лидера на партия ГЕРБ, която е член на Европейската народна партия той е започнал да говори за евентуален етнически конфликт провокиран от предсмъртното писмо на Ахмед Емин.

"На 23 октомври някой пуска за пресата писмото, много услужливо, но посочва датата 1985 г. Това автоматически ни хвърля във времето на атентатите в Буново и т.н. Нормално е коментарите ни да тръгнат в тази насока. Този човек ни вкарва в това говорене", категоричен бе столичния кмет.

По думите му това е било целенасочено, защото действията му били прогнозируеми. “Ние искаме да извадим ДПС от властта и Станишев нарича това "игра с огъня", а Първанов казва, че "етнически пожари се гасят много трудно". Той напомни, че не те, а той е бил пожарникар и не било редно да му казват как се гасят пожари. Борисов нарече премиера и президента “шмекери”, които трябва да се ометат.

ДПС: Нека Европейската народна партия си види кандидата за премиер

Депутатът от ДПС Ахмед Юсеин заяви в ефира на "Дарик" радио, че партията обмисля да се обърне към Европейския парламент и Европейската народна партия по повод изказването на Борисов. Той определи думите на Борисов като скандални.

“ЕНП трябва да си види кандидата за премиер на България. Като парламентарна група ще обсъдим всичките му думи, но съм възмутен, че някой има намерение да ме пъди от тази страна, моите деди са участвали в отбраната на тази страна, пролели са кръв", заяви Юсеин.

Той поиска Борисов да направи пълен отчет на дейността си в Дулово, защото, когато той е бил там от 22 август 1989 година, след затварянето на българо-турската граница, 60 семейства са експулсирани от Дулово във всички части на страната ни.

„Не мога да кажа дали той е участвал в тази операция, но той изрично каза, че е ръководил опазването на реда там. Пребити са няколко младежа, от които един е бил на 20 години и за цял живот е пенсионер”, каза още Ахмед Юсейн.

Президентът Първанов призова лидера на ГЕРБ да се извини за коментара си, защото, по думите му, това вече може да създаде етническо напрежение. "Ако спекулирането с етническите въпроси стане ядро на предизборните дeбати, нищо добро не ни чака", предупреди президентът.

Премиерът Станишев на свой ред отбеляза, че тезата за правилността на Възродителния процес се изказва за първи път в съвременната българска история след началото на демократичните промени. Той призова да се спре политическото говорене за етническо напрежение. “Прави се опит за демонизиране на ДПС като политическа партия, а също така започва да се говори и по отношение на турците”, каза Станишев.

Какво казват блогърите

Коментари четете в блоговете “Жоро и Първан” и на Вени Марковски.

http://news.bpost.bg

Бойко Борисов в коментар за Възродителния процес, етническия модел и какви са отношенията с ДПС !
31 октомври 2008 | 09:43 | БТВ, „Тази сутрин”
Бойко Борисов, кмет на София; лидер на ПП ГЕРБ


Водещ: Добро утро, уважаеми телевизионни зрители, уважаеми радиослушатели на БТВ „Тази сутрин”, с цялата отговорност, че думите казани особено от сериозни политици и държавници в нашето предаване отекват, имат много сериозен обществен резонанс. Вчера поканих генерала от резерва, сегашния кмет на София и лидер на партия ГЕРБ – Бойко Борисов да гостува в нашето предаване, защото за първи път неговото предупреждение за етнически конфликт, ако ДПС бъде извадена от властта, от партия ГЕРБ прозвуча в това студио, в телефонно интервю, което на него му се наложи да даде преди около седмица. Добър ден, генерале!
Бойко Борисов: Добър ден!
Водещ: Да ви върна към онази тема – защо прогнозирахте в онази ранна сутрин преди седмица етнически конфликт, провокиран от ДПС, ако вие като най-сериозна политическа партия ГЕРБ си изпълните заявката и ги извадите от властта?
Бойко Борисов: Аз първо считам за нужно, тъй като чух анонса на вашето предаване, да изясня следното. Защото много услужливо някои започнаха да говорят, че аз съм участник във възродителния процес.
Водещ: Това е друга сериозна тема. Ако искате да започнем с нея, да започнем с нея.
Бойко Борисов: Още преди четири години в Министерски съвет (МС) Мехмед Дикме, или пет, когато дойде НДСВ на власт, Мехмед Дикме, когато ме представяха като главен секретар...
Водещ: Това беше по-отдавна, преди седем години.
Бойко Борисов: Значи е било преди седем години. Аз им казах какво ми е участието в този процес. А то е. Ние тогава бяхме млади офицери и всички служители на МВР, между другото много лекари, учители, производители...
Водещ: Така.
Бойко Борисов: ... от цялата страна бяха изпратени в смесените райони да прибират реколти и да охраняват. В този период ние сме охранявали прибирането на реколтата и реда и сигурността на гражданите на България в тези региони. А тогава големите държавници, голямата политика се свеждаше по вертикалата и ние изпълнявахме стриктно, няма нито едно събитие, нито един факт, нещо, с което аз да се срамувам, че съм направил. Точно обратното, спазвахме реда в Република България и го налагахме като такъв. Така че тези спекулации трябва да престанат и в същото време да се знае много добре, че тогавашното ръководство на БКП, включително и по времето на Станишев, правеха Възродителния процес, а сега са коалиционни партньори.
Водещ: И Държавна сигурност (ДС) да не забравяме като част от репресивния апарат.
Бойко Борисов: И ДС. И всички, които са взимали каквито и да е било решения по Възродителния процес, после бяха наградени, може в една заповед 13 13 да се видят, аз там отсъствам. Ние като служители на Противопожарната охрана бяхме пратени там да не палят житата, царевицата, за да може да се прибере реколтата.
Водещ: Коя година беше това? Можете ли да изясните фактологията на този...
Бойко Борисов: 1987 година.
Водещ: Колко годишен сте бил тогава, вие сте бил много млад офицер?
Бойко Борисов: 25 – 26 години.
Водещ: Лейтенант?
Бойко Борисов: Максимум старши лейтенант.
Водещ: Максимум старши лейтенант. Каква група сте водели, защото като казахте при колегата Коритаров, че сте водели батальон, аз също съм бил в армията...
Бойко Борисов: Да, това са...
Водещ: Батальонът е голяма единица, старши лейтенант да води батальон е много странно.
Бойко Борисов: И тук пак се подвеждат, защото курсантите на МВР, аз тогава бях преподавател във Висшия институт на МВР, и курсантите се водят батальони, взводове и роти там. И фактически...
Водещ: Е не му ли отива на старши лейтенант да води взвод, например, а не рота, пък още повече батальон?
Бойко Борисов: Зависи от старши лейтенанта.
Водещ: Е, като е Бойко Борисов старши лейтенант може да води и батальон.
Бойко Борисов: Аз още на 18 години съм произведен младши лейтенант и то съм произведен от курсантите.
Водещ: На 18 години? За особени заслуги, за какво?
Бойко Борисов: Те ме избраха за командир на курса, тази длъжност беше изборна. Избира се един представител и съответно тогава министърът го произвежда в офицер.
Водещ: Водил сте вашия курс, на който сте преподавал и от който сте бил част, да охранява реколтата от пожари?
Бойко Борисов: Точно така.
Водещ: Това е участието на Бойко Борисов във Възродителния процес?
Бойко Борисов: Абсолютно.
Водещ: Гордеете ли се с този факт?
Бойко Борисов: Не само, че се гордея, между другото, там маса турчета идваха, тъй като от там, от Дулово, ние заминахме на световно първенство по карате в Лондон, от там. Тогава готвех националния отбор паралелно там и те по цял ден седяха и ни гледаха как се ритаме в залата.
Водещ: Така. Тоест, вие сте бил част да речем от репресивния апарат по това време, но по никакъв начин не сте участвали в издевателство срещу български турци и български граждани?
Бойко Борисов: Това са някакви измишльотини на комунистите, които сега се чудят как да излезе някаква новина от това, че Борисов е участват във Възродителния процес.
Водещ: А какво ви е мнението за Възродителния процес като политик, държавник и гражданин на тази държава?
Бойко Борисов: Тотално сбъркано като почти всичко, което е правила държавата тогава. Трябваше много последователно, както в САЩ , първото име на новородените да бъде българско, дава се един списък, както е там, фамилиите съответно да са на бащите и дедите.
Водещ: Какво значи „българско име”? Има много деца, които са кръстени, примерно, Изаура, Рената и т.н. Какво значи именник с български имена? Как да го направят... Как си го представяте...
Бойко Борисов: Все пак и в това може да има някакъв контрол. Толкоз. Не може да се...
Водещ: САЩ са мултиетническа, мултинационална държава от много голям мащаб.
Бойко Борисов: Да, ние също.
Водещ: Ние сме сравнително етнически, ако щете, дори еднородна държава, защото не от векове, а сигурно от...
Бойко Борисов: Вижте, аз считам, че това, което беше наложено тогава във фамилиите да има „ов” и „ев”, което нека да си е Мехмед Мехмедов или Ахмед Ахмедов.
Водещ: Това е бил добрият вариант, според вас, да не се прекрачват тези граници.
Бойко Борисов: Повтарям, с новите граждани, които се раждат, с това беше започнат този процес. Иначе, то беше един път фарс, един път нещастие за тези хора, защото им даваха по един квадратен метър, за да си натоварят багажа.
Водещ: Но тук пак е неправилно, защото ако баща му се казва Мустафа и държавата го накара да не се кръсти на него, а да се кръсти примерно Митко, пак няма да го приемат хората, познавам ги тези хора, за тях това също ще бъде издевателство.
Бойко Борисов: Един път завинаги трябва да се знае, че в България има български граждани, в Турция са турски, в Сърбия са сръбски. Заради това има граници и има държави. Който както иска и се чувства като такъв, ако е българин, е така, ако е турчин, да си отиде в Турция. Аз не знам какво значи това и да прекъснем тази тема. В България има български граждани и на базата на това се гради всяка една кауза.
Водещ: Да, и никой не е казал етнически турчин или пък етнически арменец, че не е български гражданин, напротив. Показахме сутринта едно арменче, което каза: „Аз не съм арменец, не познавам държавата си, аз съм българин”, пък иначе е 100% етническо арменче.
Бойко Борисов: Чудесно.
Водещ: Те така говорят всички.
Бойко Борисов: Не говорят така.
Водещ: Имахте ли възможност да критикувате хора от БКП, вие познавахте от близо, за което много хора биха могли да ви завиждат, Тодор Живков като голям държавник, като време престоял на най-високия връх в държавата, говорихте ли с него откровено, кой носеше вината, според него, за Възродителния процес? Негова ли е идеята или на хората от ДС?
Бойко Борисов: Говорил с него, когато съм имал възможност. Начинът, по който ДС е извършила процеса той е считал, че доста по-меко, внимателно и плавно трябва този процес да върви с интеграцията на тези етноси, за да няма подобен етнически конфликт. Но явно те са били пресирани, което аз си мисля, че при вас казах – и най-кроткият човек, когато го поставиш в ъгъла и го пресираш, той се съпротивлява. Затова ние трябва да престанем с тази етническа карта и нека да се върнем всъщност откъде дойде целият проблем.
Водещ: Значи, последно да изясним. Не целите според вас, а методите на възродителният процес са порочни и заслужават критика.
Бойко Борисов: Разбира се.
Водещ: Добре. Идеята сега за етническия конфликт. Признавам, това за пръв път аз го чух от вас. Ако сте го казал някъде преди това, може би е било... Сутринта вие го казахте, когато ви набрах по телефона.
Бойко Борисов: Нека да ни извинят вашите колеги от „24 часа”, че ще им сложим вестниците така, но по този въпрос аз считам, че някъде след като стана това самоубийство или убийство, това няма да се разбере никога, на покойния Ахмед Емин, много трескаво и бързо. Затова ДПС запазиха близо десет дни пълно мълчание. Нито едно изказване нямаше от никъде, за да не стане грешка. Впоследствие разбрахме, че той, Аллах или Бог, който му е там да го прости, е мъжка секретарка, че едва ли не е килър и е можел да убие Ахмед Доган. Това казва самият Ахмед Доган в своето интервю. Макар че аз в своята кариера не съм чул килър да отиде да се самоубие ритуално пред жертвата. Не съм чул, може и да има някъде или това е първият случай. Веднага му беше направена дена доста добра пиар кампания на ДПС, за да може да тръгнат тезите. И според мен мястото, където беше извършено още едно престъпление, и това е престъпление с общественото мнение е разликата в тези две неща. Значи, на 23-ти, на 23-ти е датата, на 23-ти октомври.
Водещ: Да, то и на вътрешната страница се виждаше 23-ти.
Бойко Борисов: ОК, да на 23-ти октомври някой, значи това трябва да е много висш човек в прокуратурата, защото не знам колко човека са виждали това уж предсмъртно писмо на Ахмед Емин, което е пуснато. В това писмо се пуска за пресата много услужливо само че е написал, че „искат да върнат ДПС в 1985 година”. Искам хората да обърнат внимание на тази дата, 85-та година. Понеже предстои мач на „Левски” с ЦСКА, аз давам следният пример. Когато се каже цифрата седем на два, във всеки, който се занимава с футбол, излиза асоциацията „Левски” – ЦСКА, мачът 7:2. Ако кажеш фланелка с номер 4, че някой е носил, се сещаш за Стоичков, който я е носил, когато ни вкара четири гола на „Левски”. Когато на хора, занимавали се с национална сигурност се каже датата осемдесет и пети, и то произнесена от самоубил се, нека така го наречем, човек от ДПС, и че някой иска и готви ужасен сценарий, това автоматически ни хвърля във времето на атентатите във влака в Буново, в Пловдив и всички останали. И нашите целите коментари, на всички, цялата държава беше в тази посока.
Водещ: От онази сутрин вие се чувствате подведен от датата. Така ли да ви разбирам? Когато ви зададох въпрос.
Бойко Борисов: Разбира се. Иначе ние щяхме да говорим за съвсем други процеси.
Водещ: Ако ви бях пита 1989-та година примерно?
Бойко Борисов: 1989-та година вече е сформирането на... И ето завчера, на 30 октомври, излиза датата вече 1989-та година.
Водещ: Какъв е вашият коментар за годината, 1989-та година?
Бойко Борисов: Значи, в пресата е пусната година 1985-та. От цяло писмо само това е пуснато. То е изтекло от прокурор към някой, който е с достатъчно доверие в медиите, за да бъде цитиран и написан, защото вестник „24 часа”...
Водещ: Примерно, като депутат от опозицията, който често им дава информация.
Бойко Борисов: Не, не, не знам кой е. Аз, не ми е работа и не искам да правя разследване. Аз подреждам фактите как са излезли. Което вкарва всичките в това говорене. Вследствие на което започва, излиза президентът, който е забравил какво е говорил 8 февруари 1994-та година и където самият той нарича ДПС и етническа партия и какво ли не още. И понеже той има навика след ден-два да се обажда след това и да ме коментира, аз ще ви оставя, ще му спестя това, което е говорил той, защото няма да му е приятно да го чуе, но ако тръгне да се обажда, ви моля да му ги изчетете тези повдигнатите с черно неща, като например, че ДПС фактически монополизира политическия и духовния живот на цялото мюсюлманско население, сиреч... Ето тук, да му го прочетете вие.
Водещ: Значи, както ДПС има право на развитие като политическа сила, така и президентът има право на развитие.
Бойко Борисов: Ами защо само аз нямам право на развитие? Ами защо аз нямам право на развитие?
Водещ: Вие имате най-голямо право, мисля, че обществото ви го признава. Вие тръгвате от структурата на МВР и ставате най-одобряваният политически лидер в България. Ако вие нямате право на развитие, кой?
Бойко Борисов: Просто искам да ги върна и тях какво са говорили и са мислили, когато не са считали, че ДПС ще им помогне да дойдат на власт. Вижте с какви изразни средства, след като се пуска този сценарий през медиите.
Водещ: За вас това е сценарий, не е случайност?
Бойко Борисов: Това е целенасочено, защото тези хора много добре знаят и прогнозират нашите действия.
Водещ: Значи са ми прогнозируеми действията?
Бойко Борисов: Естествено, че са прогнозируеми.
Водещ: Което ви прави лесна мишена на вашите противници.
Бойко Борисов: Естествено.
Водещ: Трябва по-хитро да действате може би.
Бойко Борисов: Не, аз не съм шмекер, за да се чудя непрекъснато срещу какъв шмекер ще изляза.
Водещ: Има такъв сценария, чиято цел е, вие сте целта на сценария, така ли?
Бойко Борисов: Не само аз.
Водещ: Вашето дискредитиране или етнически конфликт да бъде разпален, кое?
Бойко Борисов: Целта е всички опозиционни партии да заговорят в един, както и стана
Водещ: И да заприличат на „Атака”.
Бойко Борисов: И да заприличат... Не, аз за разлика от Волен Сидеров...
Водещ: ...и „Атака” да стане първа политическа сила.
Бойко Борисов: За разлика от Волен Сидеров, аз не бих си позволил да говоря по колегите от „Атака”. Към тях аз си имам необходимото уважение и респект и до този момент не съм си позволил да ги обиждам по никакъв начин, така че няма да го направя и сега.
Водещ: ...добре, довършете вашия пъзел на сценария.
Бойко Борисов: Няма да го направя и сега, когато се пуска през медиите, и то през уважавани медии тази информация, вследствие което адвокатите на Доган, в случая Първанов и Станишев, вижте какви изрази използват срещу мен. Единият казва, че това е игра с огъня, етнически мир е достойнство. Значи той... Кой го кара, при положение, че аз и тук декларирам, че политическа партия ГЕРБ единственото, което е казала по ДПС е, че не иска да бъде в коалиция с ДПС, няма да бъда в коалиция с ДПС и правим всичко възможно, както и БСП, и НДСВ, да ги извадим от властта.
Водещ: Не само. Ще ви кажа какво ги провокира тях. Те, етническите конфликти ги пропуснаха, защото може би очевидно нещата приличаха на сценарий. Но после вие казахте, че трябва да се говори турски език от официални лица и че 1500 джамии са построени в България през последните 20 години, а мюфтийството излезе с цифрата примерно 70 – 80 джамии.
Бойко Борисов: Няма такова нещо. Няма такова нещо.
Водещ: Може би това ги е провокирало, това е етнизирало разговора.
Бойко Борисов: Няма такова нещо. Обърнете се с едно писмо до НСС, защото там има броя на джамиите, възстановени и направени и те минават над хиляда и примерно, може да са 300 или 400, може да не са 1500, но цифрата е подобна. По памет я казвам, защото съм я чел.
Водещ: А сигурни ли сте, че това са с пари на ДПС или на богати български мюсюлмани или пък пари, които идват от арабския свят и то са така ислямистки пари.
Бойко Борисов: Да проверят. Да проверят с какви пари са правени. Аз съм дал пари за много черкви да се направят и там като ктитор съм изведен. Искам да се върна на адвокатите на Доган. Станишев, който е премиер от името на Доган като мандатоносител. Той казва, че за това, че искаме да извадим ДПС от властта, това е игра с огъня. Защо да е игра с огъня?..
Водещ: ...дали е имал предвид това дето вадите ДПС от властта или пак казвам – джамиите и турският език?
Бойко Борисов: Момент. Не, не, как. Решително срещу всеки опит да се заиграва с етническата карта в България. Това, че ние искаме да ги извадим от властта, се счита, че се заиграва с етническата карта и това е игра с огъня. Значи той прогнозира, че ще стават пожари...
Водещ: ...ваденето на ДПС от властта ще бъде ли съпътствано със забрана на строеж на джамии...
Бойко Борисов: ...момент, нека да цитирам и другия адвокат на Доган, който също, след като мина една седмица мълчание, се включиха да ни обявят нас, че разиграваме етническата карта. Значи, единият казва, че си играем с огъня, а пък г-н Първанов казва, че етническите пожари се гасят много трудно. Все едно не аз съм бил пожарникар, тия двамата са били пожарникари.
Водещ: Ама етнически пожар гасили ли сте? Вие сте гасили пожар на полето.
Бойко Борисов: Ама чакай, ние искаме само, и с това завършвам на тази тема – да извадим ДПС от властта.
Водещ: Други мерки ще бъдат ли предприети срещу турския етнос и срещу политиците от ДПС, когато ще ги извадите от властта?
Бойко Борисов: В същото време от българските мюсюлмани, стотици и хиляди членове на ГЕРБ имаме вече. Включително на най-високите постове – в изпълнителната комисия, кметове, общински съветници, огромна работа се върши сега с тях, за се стигне до това, че те да разберат, че не само ДПС може да се грижи за тях. Точно обратното. За 20 години ДПС ги остави най-бедните в България.
Водещ: Ама се чуха гласове на мюсюлмани, които казаха: „Абе не искаме хора от МВР и възродители да ни оправят нас”. Може би те, между другото, те даже не визираха и вас. Визираха други хора, членуващи в ГЕРБ.
Бойко Борисов: Това е демокрацията. Ако тази общност или този етнос гласуват едни за БСП, други за СДС, трети за „Атака”, четвърти за ДПС, едни за ГЕРБ – това е демокрацията. Но когато този етнос гласува единствено и само под строй за една партия, това винаги води до съмнение.
Водещ: Ще има ли ограничение върху турския етнос в България, ако вие вземете властта? Джамии, език, права и т.н.
Бойко Борисов: Не, точно обратното. Аз мисля, че... Давам пример с една съседна Гърция. В съседна Гърция има една джамия. Ние имаме над 1300 – 1400 със сигурност. Мисля, че по-голяма толерантност.
Водещ: Е, то само толкова са построени през последните години.
Бойко Борисов: Така че ние сме толерантни към етноса.
Водещ: Добре, ще забраните ли, примерно, строежът на джамии. Или примерно да има специално разрешение за това? По-трудно от тези, които се предоставяха.
Бойко Борисов: Това се предоставя на местните власти. Местните власти преценяват дали да има и дали да няма.
Водещ: Ще децентрализирате тази политика. Интервюто на Йордан Лечков във вестник „Труд”. Защото тогава, когато ви потърсих по телефона, идеята беше ще направите ли компромис да управлявате с БСП, за да свалите ДПС от властта. Днес Йордан Лечков, кмет на ГЕРБ, казва: „Виждам, казва той, БСП и ГЕРБ заедно на власт”. Да не говорите друг път, че са спекулации това, че ви питаме ще се коалирате ли с БСП.
Бойко Борисов: Аз мисля, че ГЕРБ е демократична партия и всеки може да си говори каквото иска. Когато аз казах на футболните съдии, че са разбойници, мисля, че той пак тогава се произнесе по тази тема. Той винаги е бил различен и на терена, и в живота, така че има право да си говори каквото ще. Много ясно и точно ние сме заявили. А и той не казва само това в интервюто. Казва, другият вариант – ГЕРБ и „Атака”. Казва и, че ако има и много подред избори, нали примерно влизаме на тези избори...
Водещ: ...не става правителство...
Бойко Борисов: ...не става правителство, не става правителство... Тогава се поставя въпросът – срутваме държавата или правим някаква широка коалиция? Той това казва в интервюто. Но понеже вие му изваждате думите отгоре, за да минем на такъв коментар.
Водещ: Готов ли сте на такъв компромис, наистина дори с БСП да се прави коалиция, само ДПС да се извади от власт.
Бойко Борисов: Тази тема, тази тема нито е на дневен ред, нит опри тези шмекери е точната дума, защото за тях мога само с жаргон да се изразявам в правителството, те трябва да се ометат напълно, за да може изобщо да се говори на такава тема чисто политически.
Водещ: Усещате ли с вас като си говорим, колко турцизми някой път употребяваме в разговора си? Много трудно ще бъде да се забрани турският език.
Бойко Борисов: Такъв е мандатоносителят.
Водещ: Не бе, просто, понеже, смесили езиците.
Бойко Борисов: Слушах този човек тук, който ръсеше лъжа след лъжа.
Водещ: Кой?
Бойко Борисов: Петър Димитров.
Водещ: Така, това другата тема, темата с „Топлофикация” – София.
Бойко Борисов: Аз съм ви донесъл тук много ясно и точно, защото месеци наред или близо половин – една година, всички разговори, които се водиха с Петър Димитров от страна на нашия председател на Общинския съвет, той после излъга, че не са водени или четеше като дявол Евангелието и започвахме да си пишем писма. Ето го последният протокол от последното събрание, в което държавата или може би трябва... хронологията трябва да почне...
Водещ: ...има ли всъщност такова писмо, което те искат обратно?
Бойко Борисов: Да, да, да, ето аз ви. Много бързо ще се справя. Това е решението.
Водещ: Това е финалът на предаването.
Бойко Борисов: Исках само да остане време да ви кажа за броя на катастрофите в София и колко провинциални коли ги правят. Ако остане една минута.
Водещ: Пак ще засегнем темата „провинциалисти в София”.
Бойко Борисов: Това е решението за Столичен общински съвет, миналия Столичен общински съвет, за който той каза, че аз съм искал комисионни, който е изцяло доминиран тогава от БСП, които приемат когенерацията без изобщо да ме питат и да имам...
Водещ: ...всъщност това битка за комисионни ли е наистина от приватизацията?
Бойко Борисов: Абе въобще няма никаква!
Водещ: Или пък примерно кой ще спечели повече?
Бойко Борисов: Така, ще стигнем и до него. Ще стигнем и до него. Сиреч, това, което той обясни. Ето, това е последната страница – решението на стария общински съвет да пусне когенерацията в ТЕЦ „Земляне”. Нищо общо нямам аз с това нещо, където той искаше да ми го вмени.
Водещ: Обещавана ли е тази когенерация, на някой от някого, примерно, срещу комисионни? Примерно дали от вас, дали от тях, все някой нещо е обещал, може би.
Бойко Борисов: Ние сега ще вкараме на следващия Общински съвет, ще отменим това решение на стария общински съвет и ще видите как ще пищят БСП-съветниците. Защото аз искам много внимателно сега да чуя Кадиев, Курумбашев, Жельо Бойчев, какво мислят за своя министър?
Водещ: Кадиев, ето, подкрепя ви, ама той и министъра подкрепя, и двете страни. Каза – да седнат да се разберат.
Бойко Борисов: Ама вече четири седмици аз настоявам премиерът Станишев да ни приеме в Министерски съвет и да се разберем. Само че той иска да си дебатираме за първия сняг и за светлото бъдеще. Той не иска за проблемите.
Водещ: А този дебат ще го има ли Бойко Борисов – Станишев?
Бойко Борисов: Ето, аз го искам днеска! Хайде де! Къде е той?
Водещ: Е, сега къде е той.
Бойко Борисов: Четири седмици се крие.
Водещ: Ще ви събера другата седмица още.
Бойко Борисов: Не, не, не, вижте, ние имаме да решаваме проблеми. Ето го проблема „Топлофикация”, а не да си пишем писма и оня шмекер всеки ден да пуска лъжи за нас. Ето ви решението на общинския съвет, в което се дава „Ню Енерджи”, това старото, което ви изброих. Ето ви „Булгаргаз”, където ни изпраща заплашително писмо, че ни спира топлоподаването. То идва от „Булгаргаз”. Сега вече „Булгаргаз” не й трябват парите. Тогава й трябваха. За да ни притиснат, вървим към вашия въпрос. Ето го – държавата приватизира. Август месец те ни пишат следното писмо, за да следите, дали са комисионните за нас или
Водещ: Аз моя въпрос е само за комисионните.
Бойко Борисов: Ето го. „Ви уведомява, че ще бъдат предприети действия по продажба на притежаваните от българската държава акции. Значи август месец държавата вече има купувач.
Водещ: Добре, така завършваме нашия разговор.
Бойко Борисов: На другия ден „Булгаргаз” ми праща писмо, че ще ми спре газта. И ето ги вече следващите писма, в които държавата почва да шмекерува.
Водещ: Мога ли да я прегледам тази папка с писма?
Бойко Борисов: Аз ще ви я оставя.
Водещ: Добре.
Бойко Борисов: Държавата почва да шмекерува. Ето ви решението на Общинския съвет, в което ние казваме, ме и те могат да я вземат.
Водещ: Завършваме така нашия разговор. Това за катастрофите ще остане за следващия път.
Бойко Борисов: Ето, аз съм ви го написал тук и съм го подчертал – „държавата да увеличи”. Така че не може Димитров да каже нищо повече.
Водещ: Бойко Борисов твърди, че държавата кандидатства за комисионните от „Топлофикация” – София. Също така...
Бойко Борисов: Ами те август месец предявиха претенции към тази тема.
Водещ: Вижте го в студиото, както се казваше в една песен „20 години по-късно”, през 1985 – 1986 година той е бил един голобрад старши лейтенант на група курсанти, пазили реколтата по време на възродителния процес.
Бойко Борисов: А, имах си брада. Що голобрад?
Водещ: Сега пък няма. Това е положението. Нови хора, уважаеми зрители, в нашето студио всеки ден.
Бойко Борисов: Повече коса имах.
Водещ: Винаги познават, те идват сутринта тук при нас...
Бойко Борисов: Не съм бил кьосе.
Водещ: Така, завършваме така разговора със столичния кмет.
Бойко Борисов: Но да кажа, че има цели области, които по три-четири пъти техните автомобили, областните, катастрофи правят в София, отколкото в своите градове.
Водещ: Беден и отруден провинциалист в българската столица. Ние сме дошли в големия град да изкараме прехраната за семействата си.
Бойко Борисов: Не, трябва да се знае, че в Перник има 112 катастрофи на година, а в София пернишки коли са катастрофирали 488 пъти.
Водещ: Това да го стяга чепика столичния кмет.
Бойко Борисов: Или колкото в Пловдив са катастрофирали за година, толкова пловдивчани са катастрофирали в София.
Водещ: Ама сега пъдите ли ме от София? Искате да се прибера в Пловдив?
Бойко Борисов: Не, искам да се знае, че в София има 40 пъти повече катастрофи, защото сме 40 пъти по-пренаселени от другите градове.
Водещ: Проста математическа логика. Бойко Борисов, гост на „Тази сутрин”
Бойко Борисов: А от бюджетния излишък има нула лева за София отпуснати от правителството. Нула лева.
Водещ: Добре, колеги. Бойко Борисов, кмет на София.

http://www.focus-news.net

25 г. от началото на протестите срещу възродителния процес !

Доган не почете 25 г. от началото на протестите срещу възродителния процес !

Събота,26 Декември 2009

Доган не почете 25 г. от началото на протестите срещу възродителния процес
▲ В Могиляне пред Тюркян чешма сълзите не пресекват
снимка:Ройтерс
Малцина от висшия ешелон на ДПС дойдоха в Могиляне. Ако днес решат да правят референдум за новините на турски по националната телевизия, утре могат да продължат със следващ за промяна на имената на новородените, заяви Л. Местан.

Започнаха възпоменателните прояви на ДПС, свързани с 25 годишнината от началото на мирните протести срещу възродителния процес. Днес членове и симпатизанти на Движението се събраха в Могиляне, където на 26 декември 1984 година загинаха 17-месечната Тюркян Фейзулах Хасан от с. Каялоба, Айше Мюмюн Молахасан от с. Каялоба и Муса Мюмюн Якуб от с. Китна. В памет на малката Тюркян след 1989 г. е издигната чешма.

За разлика от друга година, когато тук се събира най‒висшият ешелон на ДПС и лично лидерът му Ахмед Доган, сега присъствието беше твърде постно, коментираха за Frognews.bg участници. За да почетат събитията отпреди 25 години дойдоха депутатите Лютви Местан и Юнал Тасим, както и местни партийни функционери.

Заместник-председателят на ПГ на ДПС отбеляза пред събралото се множество, че от партията няма да допуснат да се посяга на правата и свободите на техния електорат, както и на социално‒икономическите му придобивки. Той добави, че приемането на България в ЕС не е краят на пътя, а по‒скоро началото на европейското развитие на страната, което обаче било невъзможно с антиевропейски партии като „Атака”. Ако днес решат да правят референдум за новините на турски по националната телевизия, утре могат да продължат със следващ за промяна на имената на новородените, например, заяви Местан.

Приветствията бяха отправяни паралелно на български и турски език, а от лидера на ДПС, който бил възпрепятстван от ангажименти, имаше специални поздрави към участниците в събитието. Утре то продължава в Момчилград. Frognews.bg

Портал Турция

Възпоменателен митинг на ДПС

Лютви Местан
26.12.2009

Възпоменателен митинг на ДПС !

Послания към електората на ДПС отправи заместник-председателят на движението Лютви Местан по време на възпоменателен митинг в кирковското село Могиляне. Днес там беше отбелязана 25-ата годишнина от насилствената смяна на имената на българските турци. В последвалите събития от така наречения "възродителен процес" в района има три жертви, сред които 18-месечната Тюркян.

ДПС няма да позволи посегателство върху основни човешки права и социално-икономически интереси на своите избиратели, каза Местан с днешна дата и определи като опит за посегателство върху правата на малцинствата искането за референдум срещу новините на турски език по БНТ. С това, според него, в България се е събудил латентният национализъм. Той поиска ГЕРБ да отговори приело ли е подкрепата на "Атака", поставяйки под въпрос европейското развитие на страната. ДПС ще бъде непримиримо и срещу опитите да бъдат отнети основни социални придобивки, като премиите за тютюна.

бнт / Портал Турция

Лютви Местан: Обществото не е изживяло катарзиса от възродителния процес !


Павел Тенчев

Лютви Местан: Обществото не е изживяло катарзиса от възродителния процес
© снимкa: Дарик - Кърджали

От Тюркян чешма тече водата на пречистването, на катарзиса, но дали българското общество е успяло да изживее своя катарзис, като отношение към събитията, които се случиха преди 25 години. Истината е, че още не сме го изживели. С тези думи заместник-председателят на ДПС Лютви Местан се обърна на възпоменателния митинг в кирковското село Могиляне в памет на загиналата преди 25 години 17-месечна Тюркян по време на възродителния процес.

Ние няма да позволим да се посяга на правата и свободите на човека и на малцинствата, както и на социално-икономическите интереси на нашите избиратели, каза заместник-председателят на ДПС Лютви Местан. Според него опитът за референдум за новините на турски език по БНТ бил проява на събудилия се латентен национализъм, който имал претенции да управлява страната като коалиционен партньор на ГЕРБ в лицето на "Атака".

Не ограбвайте модела на толерантността, защото без този модел не е възможно и европейското развитие на България. Пътят на България към европейското развитие едва сега започва. И ако основният субект на властта днес наистина иска да продължи продължаващото европейско развитие на България, нека да е наясно - не е възможно да има такова развитие с антиевропейски партии във властта, каквато е "Атака", каза Местан. Според него естествените права и свободи на човека и малцинствата каквото е майчиният език, не могат да бъдат решавани нито с референдум, нито по волята на каквото и да е конюнктурно мнозинство, в който и да е български парламент.

Правата и свободите, които успяхме да постигнем, са най-ценният продукт на българската демокрация. Това е заслуга на демократичното гражданско общество на България. И затова посегателството върху правата и свободите е посегателство срещу самата демокрация, каза Местан. Той заяви, че ДПС ще бъде конструктивна опозиция и няма да повтаря грешките на предишни управляващи опозиционни партии. Ще подкрепяме всички градивни решения, но ще бъдем непримирима опозиция, ако някой посяга на права и свободите, каза още Лютви Местан.

Портал Турция

Лютви Местан: Обществото не е изживяло катарзиса след „възродителния процес” !

Обществото не е изживяло катарзиса след „възродителния процес”, заяви Лютви Местан пред хиляди симпатизанти и членове на ДПС, събрали се на възпоменателен митинг по повод на 25-години от трагичните събития, предаде кореспондентът на БГНЕС от Кърджали.

Хиляди се събраха край Тюркян чешма в село Могиляне на възпоменателния митинг по повод 25-годишнината от трагичните събития по време на т. нар. „възродителен процес”. Чешмата е изградена в памет на 18-месечното момиченце Тюркян, разстреляно в скута на майка си при мирните протести на турците заради смяната на рождените им имена с български. На импровизираната трибуна се подредиха политици от ДПС, политзатворници от Белене, кметове, но майката и сестрата на убитото дете предпочетоха да останат скрити сред множеството. Зам.-председателят на ДПС Лютви Местан заяви, че българското общество все още не е оценило събитията отпреди 25 години и не е изживяло катарзиса си по отношение на тях. „От Тюркян чешма тече водата на пречистването, на катарзиса. Днес въпросът обаче е дали българското общество е успяло да изживее своя катарзис като отношение към събитията, които се случиха преди 25 години. Истината е, че още не сме изживяли катарзиса, още не сме оценили тези събития”, посочи Местан. Той направи многозначителен анализ на ситуацията след изпадането на ДПС от властта и на очакванията на избирателите след това. „Изглежда вашата оценка е, че ние като Движение за права и свободи представляваме достатъчно решително и адекватно вашите интереси в Народното събрание. Защото миналата година нашата партия достигна нов връх в своето развитие – ние получихме близо 700 000 гласа, заедно с недействителните бюлетини. Може би очаквахте да бъдем в управлението и да продължим онази политика, която водихме в продължение на 8 години пряко участие във властта. В политиката и това го има, и то е естествено, и както казва нашият лидер, то е и необходимо. Затова онези, които си правеха сметки, че след като извадят ДПС от властта, започва началото на края на ДПС. Не става! Политическата тежест на ДПС не извира единствено от участието ни в централната иизпълнителна власт. Нашата сила извира от прекия ни контакт с избирателите”, подчерта заместникът на Доган. Според него фактът, че на тазгодишното отбелязване на събитията присъстват два пъти повече хора означава, че „партията е в здрава връзка с избирателите си”. Той обаче намекна, че и страхът от евентуално повторение на репресиите от края на 1984-а – началото на 1985 г. е струпал хората днес край Тюркян чешма. „Изглежда вие инстинктивно усещате, че трябва да сме заедно, защото за 8 години си помислихме, че онези лоши времена няма да се върнат. Ние нямаме право да отстъпваме от своята бдителност. И независимо, че сме в опозиция, ние няма да позволим две неща – да се посяга на правата и свободите на човека и на малцинството, второ, няма да позволим да посягат на социално-икономическите интереси на нашите избиратели. Правата и свободите, които успяхме да постигнем, са най-ценният продукт на българската демокрация, това е заслуга на демократичното гражданско общество на България”, категоричен бе ораторът. Според него „посегателството върху правата и свободите е посегателство срещу самата демокрация”. Местан не пропусна да прикове вниманието на множеството и по болезнената тема за новините на турски език по БНТ. „Защо не беше възможно да се постави въпросът за 10-минутните новини на турски език преди 2007 г.? Защото всички в България знаеха, че членството в НАТО и ЕС не е възможно, ако България не покрие най-важния политически критерий – да гарантира правата и свободите на човека и на малцинствата. Затова на някои хора може би тогава им се е искало да провеждат политика против правата и свободите, но си мълчаха кротко, защото знаеха, че България няма да може да реализира своите стратегически приоритети. Сега, след като сме в НАТО и в ЕС, този латентен национализъм се събуди, днес има претенцията да управлява страната като коалиционен партньор на ГЕРБ”, посочи Местан. Той формулира и посланието на възпоменателния митинг: „Не ограбвайте модела на толерантността, не посягайте на модела на толерантността! Защото без този модел, както не беше възможно членството на България в ЕС, така и не е възможно европейското развитие на България като страна – реален член. Защото пътят към Европа не свършва с формалното членство от 1 януари 2007 г., пътят към Европа е много дълъг, той едва сега започва. И ако основният управляващ субект днес – ГЕРБ, наистина е искрен в основната си цел – да осигури продължаващото европейско развитие на България, нека да е наясно, че европейско развитие не е възможно с антиевропейски партии във властта, каквато партия е „Атака”. Местан подчерта още, че „няма нищо европейско в идеята за референдума, не заради самия инструмент на пряката демокрация, а защото е известен крайният резултат”. „Защото принципът „Глас народен – глас Божи” изглежда неоспорим, но ако мнозинството трябва да решава всички въпроси, включително и тези, свързани с естествените права на човека, с онези права, с които майките ни раждат – че те утре могат да решат, че не трябва да има новини на турски език, че може би е време новородените да имат други имена и т.н. Естествените права не могат да се решават нито с референдум, нито по волята на каквото и да е конюнктурно мнозинство в който и да е български парламент”, отсече Местан. Той се зарече от трибуната, че ДПС ще бъде конструктивна опозиция, макар 8 години във властта да не е случило на такава, но няма да повтаря грешките на предишните опозиционни партии. „Ще подкрепяме всички градивни решения, но ще бъдем непримирима опозиция, ако някой посяга на права и свободи, на социално-икономически интереси”, посочи още Местан. /БГНЕС

Кърджали / България VIDEO

Портал Турция